Verschillen overbruggen Flyer

Oost-West Rotterdam Best?

Verschillen overbruggen

 

Het Project

Stichting Afropeans wil de integratie, zichtbaarheid en participatie van Europeanen van Afrikaanse afkomst in de Nederlandse samenleving in het bijzonder en in Europa in het algemeen faciliteren.

Met dit project gaat Stichting Afropeans ca. 30 jongeren in de leeftijd tussen 16 – 30 jaar, wonende in Rotterdam, van Afrikaanse afkomst vastleggen door een videograaf/fotograaf. Hierbij vertellen zij, in het kort, hun eigen verhalen en hoe zij hun plaats binnen de Rotterdamse samenleving zien. Welke mogelijke hinder ondervinden zij  door hun etnische afkomst. Hoe denken zij, dat

Afropeanen ook gelijke kansen kunnen krijgen binnen deze maatschappij. Deze 30 Afropeanen zullen mensen zijn met verschillende achtergronden met betrekking tot onderwijs, werk, culturele, politieke, religieuze, seksuele voorkeuren. Aan het einde gaan de jongeren in gesprek met leeftijdsgenoten van een andere etniciteit over thema’s zoals, racisme, discriminatie en gelijke kansen.

Het project gaat in november 2021 beginnen en neemt ca. 2 maanden in beslag. Het resultaat en tussentijds verloop zal op alle sociale media kanalen en website van Stichting Afropeans worden geplaatst en verspreid.

Doelstelling

Het project is geslaagd wanneer;

  • de brede Rotterdamse maatschappij kennis heeft gemaakt met de verscheidenheid aan mensen van Afrikaanse komaf en hun bijdrage aan de samenleving.
  • Het een bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijke debat omtrent racisme, diversiteit en cultuur.
  • wanneer jongeren van Afrikaanse komaf (Afropeans) zichtbaarder zijn in het openbare domein.

Te behalen resultaten

Met dit project wil Stichting Afropeans zowel op korte als lange termijn het volgende bereiken;

  • Het versterken van de eigen ik, identiteit en geestelijk welbevinden.
  • Zelfredzaamheid neemt toe en daarmee het behoud van de regie op hun eigen zelfbeeld.
  • Toename van participatie van jongeren en mensen van Afrikaanse komaf in de Rotterdamse samenleving.
  • Toename van samenwerkingsverbanden tussen verschillende jongeren, ouderen, buurten en lokale organisaties.
  • Een evenwichtig beeld wordt gecreëerd van Nederlanders met Afrikaanse komaf.
  • Wederzijds begrip kweken tussen Afropeanen en overige Rotterdammers/Nederlanders.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van SKIN-Rotterdam.